Elsäkerhetsverket och STI

Under V43 kommer vi att delta i Elsäkerhetsverket och STI´s prov för att färändra ABL behörigheten.
Förändringen som ska ske är bla. om man har en utbildning som är äldre än 15år eller om man inte har riktigt den utbildning som normalt anses som behörighetskrav så ska man få komma och tenta av detta. Både den teoretisk biten samt den praktiska. STI har tagit fram ett komplett tentamen. Vi kommer att bistå med att vi genomgår detta test ihop med 30tal andra personer. Det Elsäkerhetsverket vill få svar på är om detta prov ligger i den nivå som man kan ställa på en behörig ABL elektriker. Hela denna omformning av behörighet ska vara kontrollerad och klar till 2014-01-01.

GPME är stolta över att få vara delaktig i utformingen av framtida behörighetskraven för ABL