Inledningen på 2014

De två första månaderna av året har vart intensiva.
Dels så rullar Biogasprojektet på. Detta är ett samarbete med WSP och KSRR. Vilket har inneburit framtagning av FFU och granskningar av underlag.
Även arbetet med knyta nya kunder till GPME har rullat på. Detta har inneburit att en del riktigt intressanta uppslag har framkommit vilket gör att den kommande våren och sommaren blir intressant.
Intressant dels för att se vilka uppdrag som kommer att komma in samt hur mycket beläggning detta kommer att generera.

Även ett arbete med att utveckla GPME som företag pågår. Mer information om utvecklingen kommer.